Välkommen till Aggregate

Vi investerar mediautrymme som expansionskapital till mindre och medelstora bolag i Sverige, Norge och Finland som med en ökad marknadsföring väsentligt kan förbättra sin utveckling och därmed för ägarna innebära ett ökat bolagsvärde.

Några tidigare bolag

Vad gör vi?

Mediautrymmet är för många bolag en av de största kostnadsposterna. För bolag som står inför en kraftig expansion är förhållandet mellan omsättning och marknadsföringskostnader ofta mycket stort. Då en ökad marknadsföringskostnad underminerar såväl likviditet som resultat finns en risk att bolag inte utnyttjar den möjligheten som finns i marknaden (pga att risken upplevs för stor). Aggregate har genom investeringar i denna typ av bolag sett effekten av en utökad mediasatsning. Ägarna till fonderna vill genom denna typ av transaktion nå bolag som idag inte kan maximera effekten på sin marknad i brist på kapital till mediautrymme.