Case

Mr Green

Aggregate investerade i MrGreen inför deras lansering juldagen 2008 med framförallt massiva TV-kampanjer. Tjänsten var sedan tidigare Beta-lanserad och perioden före officiella lanseringen hade febril viral verksamhet skett via Youtube-filmer och nätverkande för att förbereda folk på den “nya tidens casino”.

Lanseringen var en succé och efter bara några månader investerade Aggregate ytterligare en gång för att redan efter bara ett år avyttra aktierna till en existerande ägare med god värdeutveckling. Bolaget har därefter fortsatt att utvecklas gynnsamt och blivit en stor mediaköpare i såväl Aggregates kanaler som andra media och noterades på Aktietorget under 2013, och till dags dato handlas bolaget till ett marknadsvärde om 1,3 miljarder kronor.

Besök Mrgreen.com

aq_block_5

Travelpartner

Travelpartner var en av de absolut första investeringarna för Aggregate 2003, och fortfarande en av de i särklass bästa. Bolaget bedrev vid investeringstillfället en internetresebyrå som agerade som White Label under andras varumärken som ICA och TV3, med en bruttoomsättning på ca 50 miljoner kronor, men med en minskande försäljning pga samarbetspartnernas brist på aktivitet.

I samråd beslöt vi oss för att lansera det egna varumärket Travelpartner.se och med en lite annan inriktning än de då befintliga konkurrenterna: vi riktade in oss på de ca 90% som ännu inte hade börjat boka resor på Internet och företrädesvis de äldre. Efter en del trevande hittade vi det kreativa upplägget med VD Leif Lundin som förgrundsgestalt och tapetserade framförallt Stockholm och affärstidningar med billboards och helsidor.

Bolaget tog snabbt fart och sommaren 2006 noterade vi det på First North och i samband med detta såldes även vår andel. Vid den tidpunkten omsatte bolaget 350 miljoner, en siffra som kom att tio-faldigas under deras tid på börsen.

Besök Travelpartner.se

aq_block_10

Bygghemma

Bygghemma.se erbjuder ett brett sortiment av byggvaror levererade direkt hem till din dörr. Sortimentet består av produkter från kända varumärken som står för hög kvalitet och du som kund kan känna dig trygg när du handlar. Lansering 2006.

Aggregate var första externa investerare i bolaget och kom in redan före bolagets bildande. Bygghemma är pionjär inom försäljning av Byggvaror via Internet. Som många andra pionjärer kräver det mer varumärkesbyggande och förklarande marknadsföring för att kunna nå ut. Mediainvesteringens syfte var således att dels att göra kunder uppmärksamma på att byggvaror kunde köpas och dels för att stärka Bygghemmas trovärdighet mot producenterna genom att arbeta med samannonsering. Kampanjen gick i Tidskrift, Dagspress, affärspress och Radio.

Analysen och förarbete var väl genomarbetat och grundarna Patrik Rees och Anders Falk kunde se bolaget växa på 2 år mellan 2007 till 2009 från 0 till 115mkr.

Bolaget genomgick en investeringsrunda under vårt ägande där vi senare sålde våra aktier till en av de nya investerarna. Succén har fortsatt och bolaget går under 2014 mot 1 miljard i omsättning.

Citat:

”Aggregates var en viktig pelare i vårt bygge av bolaget. Media investeringen naturligtvis men även kunskap och inspiration kring hur bolaget skall drivas, styras och utvecklas hjälpte till under de första 3 gyllene åren. Full rekommendation av Aggregate”

Bygghemma-grundare: Patrik Rees och Anders Falk.

Besök Bygghemma.se

aq_block_15

Outnorth

Bolaget hette vid investeringstillfället Naturbolaget Sydost AB och bestod av en närmare 100 år gammal butik i Kalmar, en i Växjö samt en e-handel som omsatte 3 miljoner kronor. Via fokuserat arbete av ledningen tillsammans med vår marknadsföringsstrategi utvecklades e-handelsplattformen, sortimentet och kommunikationen till snabbt bli en aktör i outdoor-nischen.

Året därpå steg e-handelsdelens omsättning till 7 miljoner, året därefter 21 och sedermera över 40 miljoner för hela bolaget inklusive de stabila butikerna, varpå vi sålde vår andel. Senare har bolaget fortsatt växa via förvärv och organiskt och 2014 väntas det omsätta 270 miljoner kronor.

Citat:

”Aggregate hjälpte oss ta fart och vi fick i en växel till i vår utveckling. Samarbetet hjälpte oss lyfta blicken och våga lite mer. Det har vi haft stor nytta av under hela vår resa.”

Outnorth-grundare: Stefan Gustafsson

Besök Outnorth.se

aq_block_20

Bythjul

År 2005 investerade Aggregate i e-handelsbolaget bythjul.com. Bolaget grundades av de tre bröderna Fredriksson (Marcus, Oscar och Victor) som såg stora möjligheter i att tillgängligöra däck och fälg på nätet till den breda massan. Med en god förståelse för vad marknaden efterfrågade, en mediainvestering från Aggregate samt ett gott entreprenörskap skapades rätt förutsättningar för att snabbt ta betydande marknadsandelar.

Några av framgångsfaktorerna vid starten var att erbjuda en sökfunktion som matchade en bils registreringsnummer med rätt typ av däck och fälg, en annan var att bolaget byggde upp ett rikstäckande nät av serviceverkstäder – på detta vis sänkte man trösklarna för konsumenterna och allt fler tilltalades av hur enkelt det var att köpa däck och fälg på nätet.

Aggregates mediainvestering gjorde att man kunde dra nytta av den för den tiden begränsade konkurrensen och snabbt ta position som ett ledande varumärke.

Försäljningen kom igång på allvar under hösten 2005 och för helåret nådde man en omsättning om 12 mkr, år 2006 nådde bolaget 24 mkr och Aggregate sålde samma år sitt innehav till Verdane Capital.

Bythjul har fortsatt sin starka expansion sedan dess och 2013 omsatte bolaget + 200 mkr. Aggregate var representerat i styrelsen genom Peter Brodén fram till 2007/2008.

Citat:

”Aggregate möjliggjorde att vi vågade ta steget från hobbyverksamhet till "riktigt" bolag. Med hjälp av deras kunskap och mediakapital kunde Bythjul.com lägga i en ytterligare växel och framförallt våga marknadsföra sig långt mycket mer än vad vi annars hade gjort de första åren. Aggregate var verkligen en språngbräda som har stor del i att Bythjul.com är det bolaget det är i dag!”

Bythjul-grundare: Marcus Fredriksson, Oscar Fredriksson och Victor Fredriksson.

Besök Bythjul.com

aq_block_25