Investeringsmodell

Vid en investering genomförs en kvittningsemission, praktiskt innebär detta att Aggregate erbjuder marknadsföringsutrymme i flertalet mediakanaler där alla större mediaslag är representerade och i gengäld tas huvudsakligen ägande i bolagen i form av aktier.

Aggregates investeringar sker från fonder (I-VIII) som är gemensamt delägda av 15 av Sveriges största mediabolag. Med en definierad marknadsföringsbudget erbjuds bolag annonsutrymme i en bred mediamix. Mediamixen innehåller annonsutrymme från TV, Radio, Tidskrifter, Dagspress, Mobilt, Online samt Utomhus-annonsering.

aq_block_4

Investeringen sker företrädesvis genom kvittningsemission men kan lösas på ett flertal olika sätt. Beroende på bolagets unika situation kan Aggregate hitta konstruktiva investeringsalternativ och Aggregate jobbar med alla former av redskap exempelvis tranger baserat på gemensamt uppsatta mål, optionsrätter, konvertibellån kopplat till investeringen - allt för att komma fram till en optimal lösning för alla parter.

Investeringskriterier

Bolagen som sökes kan definieras utifrån ett antal kriterier:

  1. Management skall vara outstanding, med goda förutsättningar att expandera verksamheten.
  2. Bolagen ska befinna sig i en fas där en väsentligt ökad marknadsföringsinsats kommer att påverka bolagets värdering positivt.
  3. Affärsmodellen skall tillföra en dimension i den bransch bolaget väljer att verka i.
  4. Bolagen bör vara finansierade för att hantera kostnader utöver marknadsföringen, eller så sker investeringen parallellt med ytterligare investerare.
  5. De ska befinna sig efter lanseringsfasen i bolagets utveckling, med god försäljningserfarenhet av de egna produkterna för att kunna utvärdera rätt marknadsföringsinsats.*
  6. Bolagets produkter eller tjänster, bör främst rikta sig mot konsumentledet eller vända sig mot en bred företagsmarknad.
  7. Bolaget ska inte vara befintlig annonsör av större vikt, utan vara i behov av en investering från Aggregate för att kunna finansiera sitt marknadsföringsbehov.

(*Dock finns alltid intresse att även se över möjligheten inför lansering av nya produkter och tjänster. Vi har sett stora möjligheter att hjälpa bolag som har behov att backa upp införsäljningen mot detaljistledet med att erbjuda marknadskampanjer i samband med introduktionen. På detta vis överbrygger Aggregate ett Moment 22.)