Om Aggregate

Aggregate investerar med "media som expansionskapital"/"media for equity" i Sverige och Norge och kan med sin investering hjälpa bolag som är i expansionsfas och som behöver nå ut till en bredare marknad. Aggregates investeringar sker från fonder (I-VIII) som är gemensamt delägda av 15 av Sveriges största mediabolag där alla större mediaslag är representerade, Se Modell. Sedan starten 2002 har Aggregate genomfört över 180 stycken transaktioner i en rad olika branscher, en stor del är e-handelsbolag/digitala tjänster men också produkt- och B2B-bolag.

Aggregate tillför till de investerade bolagen en skräddarsydd mediarådgiving kring valet av ett brett utbud av medier hos de allra flesta och största mediabolagen i Sverige. Därtill ingår även rapportering, uppföljning samt analys av genomförda kampanjer. Aggregate är aktiv i ägarrådgivningen i bolagen och det erbjuds även ett brett kontaktnät hos tidigare och nuvarande bolag.

Exempel på innehav